• Nitra - Zlaté Moravce
 • Europe

  Aktuálne

  Read more ...

  Placement Tests

  placement

  Get an assessment of your language skills or simply practice for fun!

  Read more ...

  Online Learning

  iOL

  To inlingua Online Learning

  Read more ...

  Exercise of the week

  exercise

  Do you know a seven letter word for fun? Check your English regularly

  Read more ...

  inlingua Abroad

  Abroad

  Immerse yourself in a language and its culture. Find the right solution with inlingua.

  Read more ...

  inlingua International

  One of the world's leading language training organization with centers all over the world.

  Read more ...

  inlingua Penpals

  Practice your language skills while you make new friends all over the world.

  Read more ...

  Názory

  Read more ...

  Materiál inlingua

  facebook

  Materiál inlingua je najlepšou oporou našej podagogickej metódy. Perfektne sa prispôsobuje našim princípom štúdia, dobre členenému, účinnému a rýchlemu rytmu štúdia.

  Rozmanitosť podporných prostriedkov
  Náš vlastný pedagogický materiál ponúka študentom a učiteľom množstvo zdrojov na vyučovanie jazyka. Netvorí ho iba učebnica (s CD) a pracovný zošit (tiež s CD), máme k dispozícii aj doplnkový materiál na CD, interaktívne CD ROM, postupové testy a záverečné testy, gramatické učebnice a kompletný materiál vyučovania iOL (inlingua Online Learning), tzv. dištančné vyučovanie cez internet.

  Všeobecný a špecifický materiál
  Disponujeme materiálom inlingua na vyučovanie našich všeobecných jazykových programov (GPP) a tiež špecifických programov. Medzi ne patrí obchodná angličtina, nemčina a španielčina (APP) a množstvo odborného materiálu na vyučovanie modulov v jazyku anglickom, nemeckom, francúzskom a španielskom. Sú to napríklad: interview skills, finance, socializing across cultures, presentations, correspondence, meetings a negotiating.

  Školy inlingua z celého sveta posielajú každoročne hodnotiace správy učiteľskému centru inlingua v Berne. Na ich základe odborníci na pedagogiku jazykov upravujú materiál tak, aby bol aktuálny a čo najkvalitnejší.

  Jednotnosť materiálu na celom svete
  Vyučovací materiál je rovnaký všade na svete, vo viac ako 300 školách inlingua na 4 kontinentoch. Je to veľmi výhodné pre študentov, ktorý by chceli pokračovať v štúdiu v inej krajine z akéhokoľvek dôvodu, ale aj pre tých, ktorí sa chcú zúčastniť jazykového kurzu v zahraničí.

  V každej škole inlingua môžete zužitkovať zakúpený materiál a ďalej ho môžete používať, keď sa vrátite!

  Je to výhodné z hľadiska ekonomického a aj z hľadiska vzdelávania. Študovať tou istou metódou, z tej istej učebnice v ktorejkoľvek škole na svete je zárukou sústavného napredovania bez medzier vo vedomostiach a začínania vždy od začiatku.

  facebook
  twitter
  Social Media
  spacer
  facebook
  spacer
  twitter
  spacer
  blog