• Nitra - Zlaté Moravce
 • Europe

  Aktuálne

  Read more ...

  Placement Tests

  placement

  Get an assessment of your language skills or simply practice for fun!

  Read more ...

  Online Learning

  iOL

  To inlingua Online Learning

  Read more ...

  Exercise of the week

  exercise

  Do you know a seven letter word for fun? Check your English regularly

  Read more ...

  inlingua Abroad

  Abroad

  Immerse yourself in a language and its culture. Find the right solution with inlingua.

  Read more ...

  inlingua International

  One of the world's leading language training organization with centers all over the world.

  Read more ...

  inlingua Penpals

  Practice your language skills while you make new friends all over the world.

  Read more ...

  Názory

  Read more ...

  Zásady metódy inlingua

  facebook

  1. Učiteľ riadi celú vyučovaciu hodinu v cieľovom jazyku.
  Študent za krátky čas začne myslieť v cieľovom jazyku.

  2. Učiteľ umožňuje študentovi hovoriť na vyučovacej hodine čo najviac.
  Jediný spôsob, ako sa naučiť hovoriť cudzím jazykom, je používať ho.

  3. Učiteľ vedie takmer celú vyučovaciu hodinu ústne.
  Faktom je, že jazyk sa učíme tak, že ho používame a počúvame.

  4. Učiteľ sa sústreďuje viac na učenie štruktúr a viet, ako osamotených slov.
  Jazyk netvoria osamotené slová, ale systém slovných kombinácií.

  5. Učiteľ kontroluje kvalitu svojho vyučovania.
  Väcšina viet vytvorených študentom má byť správna.

  6. Skôr než učiteľ žiakovi pomôže správnou odpoveďou, overí rozsah jeho vedomostí otázkou.

  7. Učiteľ používa iba nevyhnutné teoretické vysvetlenia.
  Naopak, uvedie študentom množstvo príkladov.

  8. Učiteľ podporuje študenta, aby sa tvorivo zapájal do vyučovacieho procesu.
  Keď chce študent konštruktívne a tvorivo používať jazyk, musí experimentovať.

  9. Učiteľ pozoruje fungovanie použitých psychologických zásad.
  Cieľom metódy inlingua je, aby bol vyučovací proces čo najúčinnejší a najpríjemnejší. Metóda je pritom pružná a učiteľ má možnosť prispôsobiť sa požiadavkám študentov.

  10. Učiteľ kombinuje štrukturálny a funkčný prístup k vyučovaniu jazyka.
  Štrukturálny prístup k vyučovaniu jazyka dáva dôraz na učenie štruktúr a gramatiky. Funkčný prístup učí schopnosti vyjadriť sa v každodenných situáciách. Najúčinnejšia metóda je kombinácia oboch týchto prístupov. Metóda inlingua učí použiť štruktúry a vety v každodenných situáciách.

  facebook
  twitter
  Social Media
  spacer
  facebook
  spacer
  twitter
  spacer
  blog