• Nitra - Zlaté Moravce
 • Europe

  Aktuálne

  Read more ...

  Placement Tests

  placement

  Get an assessment of your language skills or simply practice for fun!

  Read more ...

  Online Learning

  iOL

  To inlingua Online Learning

  Read more ...

  Exercise of the week

  exercise

  Do you know a seven letter word for fun? Check your English regularly

  Read more ...

  inlingua Abroad

  Abroad

  Immerse yourself in a language and its culture. Find the right solution with inlingua.

  Read more ...

  inlingua International

  One of the world's leading language training organization with centers all over the world.

  Read more ...

  inlingua Penpals

  Practice your language skills while you make new friends all over the world.

  Read more ...

  Názory

  Read more ...

  Obchodné programy

  facebook

  Tieto programy vás naučia ovládať cieľový jazyk na udržanie a podporu vašich obchodných vzťahov. Vďaka business programom inlingua a jednotnému systému vyučovania v sieti našich škôl ľahko prekročíte jazykové bariéry vo vašom podnikaní.

  Máme dva druhy business programov:

  • APP (Accelerated Professional Program): Program pre podnikateľské účely je určený obchodníkom a budúcim podnikateľom, ktorí chcú ovládať angličtinu pre svoje obchodné aktivity. Účastníci tohto programu sa naučia jazykové štruktúry postupne a efektívne, aby vedeli komunikovať s anglicky hovoriacimi partnermi na vysokej úrovni na veľké množstvo obchodných tém.Program využíva metódu inlingua s dôrazom na aktívne zapájanie študentov do hovorenia a počúvania. Program tiež ponúka rozsiahle možnosti na rozvoj čítania a zručností v obchodnej korešpondencii.
  • BMP (Business Modules Program): Program pre špeciálne obchodné účely. Ak ste v danom jazyku dosiahli úroveň 2A, môžete si vybrať z deviatich modulov podľa svojich potrieb a záujmov. Naučíte sa, ako reagovať v skutočných situáciách v podnikaní. Jazyk, ktorý sa budete učiť bude autentický a budete si ho môcť precvičiť v reálnom kontexte.

  Moduly sú rozdelené do 2 stupňov, základného (Basic Level) a hlavného (Main Level ). Pre viac informácií, kliknite na zvolený program.

   

  Basic Level Main Level Languages
  Basic Business Correspondence Business Correspondence English, German, French, Spanish
  Basic Telephoning Telephoning English, German, French, Spanish
  Basic Socializing Across Cultures Socializing Across Cultures English
  Basic Presentations Presentations English
  Basic Negotiating Negotiating English
  Basic Meetings Meetings English
  Interview Skills English
  Finance English
  Human Resources English
  English
  Banking English
  Managing Successful Meetings English
  Real Estate English
  Travel Industry English

  Následujúca schéma popisuje obchodné programy inlingua:

   

  Kliknite pre zväčšenie.

  Basic Business Correspondence and Business Correspondence
  Tento program uspokojuje potreby tých ľudí, ktorí potrebujú písať listy, e-maily a faxovať. Účastníci sa naučia obstáť v reálnych situáciách pri podnikaní, budú používať skutočný a veľmi pestrý jazyk, ktorý si precvičia v autentickom kontexte.

  Tento program obsahuje aj nasledujúce témy:

  • Parts of e-mails and faxes
  • Attachments and enclosures
  • Confirming plans and arrangements
  • Responding to requests and inquiries
  • Complaining
  • Apologising and promising actions
  • And more…

  Basic Telephoning and Telephoning

  inlingua Telephoning je program,ktorý sa venuje telefonovaniu v cudzom jazyku. Obsiahnutý jazyk je priamo prepojený na základnú stratégiu, ktorá sa používa pri komunikácii v podnikaní. Kurz sa venuje aj technikám na zlepšenie komunikácie medzi „non-native speakers“.

  Tento program obsahuje aj nasledovné témy:

  • Beginning and ending calls
  • Leaving and taking messages
  • Following up on messages
  • Confirming arrangements
  • Emphasizing and reinforcing
  • Taking part in conference calls
  • And more…

  Basic Socializing Across Cultures and Socializing Across Cultures

  inlingua Socializing Across Cultures je program, ktorý naučí účastníkov správnej komunikácii mimo hraníc. Je vhodný aj pre tých, ktorý chodia často na služobné cesty alebo musia prijímať zahraničné návštevy.

  Tento program obsahuje aj nasledovné témy:

  • Meeting acquantances
  • Accomodation arrangements
  • Offering and receiving hospitality
  • Assisting and directing visitors
  • Describing and recommending dishes
  • And more…

  Basic Presentations and Presentations

  inlingua Presentations je program, ktorý učí technikám úspešného zvládnutia prezentácie v anglickom jazyku. Účastníci sa okrem iného naučia ako pripraviť úvod, ako správne rozčleniť prezentáciu, ako narábať s reakciami publika.

  Tento program obsahuje aj nasledovné témy:

  • Opening remarks
  • Giving a overview
  • Making a presentation flow
  • Comparing and contrasting
  • Intensifying
  • Dealing with questions
  • And more…

  Basic Negotiating and Negotiating

  inlingua negotiating je určený ľuďom, ktorí potrebujú rokovať v anglickom jazyku. Je založený na najdôležitejších stratégiách obchodného rokovania ako sú dohodnúť si miesto rokovania, predísť prekážkam.

  Tento program obsahuje aj nasledovné témy:

  • Describing the agenda for a negotiation
  • Making proposals
  • Rephrasing to check comprehension
  • Accepting or rejecting proposals
  • Giving reasons for disagreement
  • Closing a deal
  • And more…

  Basic Meetings and Meetings

  inlingua Meetings uspokojí potreby tých, ktorí sa zúčastňujú stretnutí, kde sa hovorí po anglicky. Program sa venuje oblastiam ako sú zahájenie stretnutia, členenie stretnutia, výmena informácií, aktivácia rozhovoru. Študenti sa naučia, ako sa zachovať v reálnej situácii.

  Tento program obsahuje aj nasledovné témy:

  • Initial formalities
  • Opening and closing items
  • Controlling the discussion
  • Clarifying and summarizing
  • Interruptions
  • Furthering the discussion
  • And more…

  Interview Skills

  Účastníci tohto programu sa naučia porozumieť inzerátom, zostaviť zhrnutie, napísať motivačný list, pripraviť sa na pohovor, reagovať na otázky. Okrem toho im učiteľ predvedie, ako používať správne jazyk v týchto situáciách: pozdravy, predstavenie sa, žiadosti, zdvorilostné otázky. Program sa venuje oblastiam ako sú etiketa a gestá počas pohovoru.

  Tento program obsahuje aj nasledovné témy:

  • Formulating and sending a tailored application
  • Compiling a cover letter
  • Initial stages of an interview
  • Providing personal information
  • Work-related skills
  • Writing a thank-you note
  • And more…

  Finance

  inlingua Finance uspokojí potreby profesionálov vo finančnom managmente, finančných službách a v investovaní. inlingua Finance je zameraný na riadiacich pracovníkov, ktorí sa vyznajú v oblasti financií a potrebujú využívať svoje profesionálne zručnosti v medzinárodnom, anglicky hovoriacom prostredí.

  Tento program obsahuje aj nasledovné témy:

  • Describing banking services
  • Understanding terms and conditions of loan agreements
  • Discussing a company’s financial position
  • Comparing budgeted and actual expenditure
  • Discussing investment appraisal calculations
  • Referring to key economic indicators
  • And more…

  Human Resources

  inlingua Human Resources je program určený pre riadiacich pracovníkov a ostatných vedúcich pracovníkov personálnych oddelení a všetkých tých, ktorí pracujú v personálnej oblasti a potrebujú uplatniť svoje vedomosti v medzinárodnom, anglicky hovoriacom prostredí. Cieľom je pomôcť študentom efektívne komunikovať v reálnych situáciách prostredníctvom skutočného jazyka založeného na reálnych kontextoch.

  Tento program obsahuje aj nasledovné témy:

  • Terms and conditions of employment
  • Job describtion
  • Job evaluation
  • Advertising a vacant position
  • Selection and interview
  • Making a job offer
  • And more…

  Business Writing

  inlingua Business Writing je zameraný na všetkých riadiacich pracovníkov z rôznych oblastí, ktorí potrebujú efektívne písať rôzne druhy textov v anglickom jazyku. Program je založený na reálnych kontextoch a odráža potreby súčasných managerov medzi ktoré patrí rýchla, jasná a strategická obchodná komunikácia. inlingua Business Correspondence pomôže účastníkom kurzu nadobudnúť istotu v písomnej forme obchodnej komunikácie.

  Tento program obsahuje aj nasledovné témy:

  • Emails on template
  • Letters, memos and faxes
  • Complex letters and memoranda
  • Reports and proposals on template
  • Agendas and minutes on template
  • Effective business on template
  • And more..
  facebook
  twitter
  Social Media
  spacer
  facebook
  spacer
  twitter
  spacer
  blog