• Nitra - Zlaté Moravce
 • Europe

  Aktuálne

  Read more ...

  Placement Tests

  placement

  Get an assessment of your language skills or simply practice for fun!

  Read more ...

  Online Learning

  iOL

  To inlingua Online Learning

  Read more ...

  Exercise of the week

  exercise

  Do you know a seven letter word for fun? Check your English regularly

  Read more ...

  inlingua Abroad

  Abroad

  Immerse yourself in a language and its culture. Find the right solution with inlingua.

  Read more ...

  inlingua International

  One of the world's leading language training organization with centers all over the world.

  Read more ...

  inlingua Penpals

  Practice your language skills while you make new friends all over the world.

  Read more ...

  Názory

  Read more ...

  Preklady a tlmočenie

  facebook

  inlingua Nitra Vám ponúka kompletný servis prekladateľských a tlmočníckych služieb vo všetkých jazykoch. Vďaka profesionalite našich externých a interných pracovníkov Vám ponúkame rýchle a kvalitné preklady. 

  Prekladáme texty technického charakteru, právnické, finančné, texty z oblasti priemyslu, obchodu, web stránky atď.

  Ak pripravujete medzinárodné stretnutie alebo čakáte návštevu, delegáciu zahraničných partnerov, v inlingua Nitra nájdete profesionálov, ktorých hľadáte.

  Spoločnosť / Osoba:

  Vaše meno (povinné):

  Telefonický kontakt: (povinné):

  Váš email (povinné):

  Záujem o služby:

  Preferovaný jazyk:

  Predmet:

  Vaša správa:

  Preklady

  Hlavným cieľom inlingua Nitra je spokojnosť našich klientov. Táto je dosiahnutá vďaka precíznej a celistvej práci so všetkými prekladanými dokumentmi, majúc na pamäti najmä konečného adresáta prekladu.

  V prvej fáze sa vždy snažíme brať do úvahy všeobecný význam textu, a následne najvhodnejší spôsob, akým ho preložiť do cieľového jazyka. Veľkú úlohu pri tom neraz zohrávajú aj kultúrne rozdiely – mnohokrát musí prekladateľ alebo tlmočník hľadať nie doslovný, ale najvhodnejší výraz, aby tak zabránil nedorozumeniam, ktoré by mohli nastať pri doslovnom preklade toho – ktorého výrazu do iného jazyka.

  V prípade akýchkoľvek pochybností sa vždy snažíme vyjasniť si problematické oblasti priamo so zákazníkom. Ak by sa v texte vyskytli akékoľvek nezrovnalosti, okamžite text opäť podstupujeme prekladateľovi na vyhotovenie finálnej verzie prijateľnej pre každého zákazníka.

  Naši prekladatelia sú starostlivo školení a pripravení prekladať rôzne druhy textov vrátane: Oficiálnych a neoficiálnych prekladov

         Špeciálnych prekladov:

  • právnické
  • obchodné
  • ekonomické
  • školské
  • lekárske, atď.

  Tlmočenie

  inlingua Nitra si veľmi zakladá na svojom imidži, ktorý sa dostáva do povedomia verejnosti práve cez našich zákazníkov. Preto sa staráme o to, aby sme sa, bez ohľadu na jazyk, čo najlepšie odprezentovali i cez naše kvalitné tlmočnícke služby.

  inlingua počas svojej vyše 40-ročnej existencie zabezpečila špeciálne konzekutívne a simultánne tlmočenie miliónom svojich klientov na celom svete. Pracujeme s vyškolenými tlmočníkmi, ktorí sú pripravení pomôcť eliminovať Vaše jazykové bariéry.

  Simultánne tlmočenie

  Tlmočník tlmočí hovoriaceho s použitím nepriezvučnej kabínky a slúchadla s mikrofónom. Príjemca prijíma informáciu od tlmočníka cez slúchadlá. Tento druh tlmočenia býva často využívaný na konferenciách, seminároch a iných stretnutiach.

  Konzekutívne tlmočenie

  Tlmočník si zvyčajne počas prehovoru robí poznámky. Rečník robí počas prehovoru pravidelné prestávky, počas ktorých tlmočník pretlmočí informáciu v druhom jazyku. Pri tomto druhu tlmočenia nie je potrebná žiadna technika. Konzekutívne tlmočenie sa najčastejšie využíva pri súdnych vypočúvaniach, výpovediach, lekárskych návštevách, telefónnych hovoroch, pohovoroch a iných stretnutiach.

  Bez ohľadu na jazyk alebo tlmočenú tému, inlingua ponúka služby v oblasti simultánneho i konzekutívneho tlmočenia.

  Naši tlmočníci prechádzajú dôsledným výberom zohľadňujúcim ich skúsenosti a profesionálny prístup. Následne sú vytrénovaní a pripravení zvládnuť rôzne druhy tlmočení vrátane:

  • Právnických: výpovede, súdy, poistné udalosti, súdne vypočúvania…
  • Obchodných: konferencie, rokovania, technické tréningy, obchodné stretnutia…
  • Spoločenských: sobáše, zájazdy, iné spoločenské udalosti, prehliadky…
  • Školských: rodičovské združenia, konferencie, hodnotenia študentov…
  • Lekárskych: v nemocniciach, opatrovateľských domoch, lekárske prehliadky..

   

  Nezáleží na tom, aké sú Vaše požiadavky, vždy môžete počítať s našim prvotriednymi tlmočníckym servisom.

   

  Pre viac informácií napíšte nám na e-mail: nitra@inlingua.sk

  facebook
  twitter
  Social Media
  spacer
  facebook
  spacer
  twitter
  spacer
  blog