• Nitra - Zlaté Moravce
 • Europe

  Aktuálne

  Read more ...

  Placement Tests

  placement

  Get an assessment of your language skills or simply practice for fun!

  Read more ...

  Online Learning

  iOL

  To inlingua Online Learning

  Read more ...

  Exercise of the week

  exercise

  Do you know a seven letter word for fun? Check your English regularly

  Read more ...

  inlingua Abroad

  Abroad

  Immerse yourself in a language and its culture. Find the right solution with inlingua.

  Read more ...

  inlingua International

  One of the world's leading language training organization with centers all over the world.

  Read more ...

  inlingua Penpals

  Practice your language skills while you make new friends all over the world.

  Read more ...

  Názory

  Read more ...

  Systém hodnotenia

  facebook

  Súčasťou vzdelávacích programov je hodnotiaci systém, ktorý kontroluje Vaše učenie a zabezpečuje neprestajné napredovanie. Hodnotenie Vám poslúži na porovnanie vlastných vedomostí s daným jazykovým stupňom a konkrétnymi cieľmi. Okrem toho, vďaka priebežnému hodnoteniu, budete v každej chvíli vedieť, v čom máte medzery a čo musíte urobiť, aby ste sa zlepšili.

  Formatívne hodnotenie

  Je to priebežné nepretržité hodnotenie, ktoré sa uskutočňuje počas celého procesu vzdelávania. Nie je číselné a ani nehodnotí konečné výsledky. Slúži na vyzdvihnutie silných stránok študenta a upozorňuje na problematické oblasti. Následne navrhuje študentovi, čo má urobiť, aby sa zlepšil.

  Nemusíte čakať na záverečný test, aby ste sa dozvedeli, ako ste na tom vedomostne a v čom sa môžete zlepšiť. S inlingua Nitra dostanete túto informáciu vždy včas, ešte počas trvania kurzu.

  Sumatívne hodnotenie

  Je to hodnotenie, ktoré určuje, nakoľko ovládate jazyk na danom stupni. Používa sa v strede a na konci každého jazykového stupňa. Poskytuje Vám objektívnu informáciu o stave Vašich vedomostí v dôležitých momentoch vzdelávacieho procesu.

  Skúšky

  V inlingua Nitra používame testovaciu formu zostavenú v našej centrále v Berne. Testy sú prispôsobené materiálu, programom a stupňom inlingua a CEFR. Sú vypracované podľa prísnych pedagogických kritérií.

  Placement Test (Test jazykovej úrovne): Hodnotí mieru vedomostí v danom jazyku. Určuje sa podľa neho stupeň, v ktorom by ste mali pokračovať v štúdiu.

  Progress Test (Test napredovania): Hodnotí adekvátnosť Vášho napredovania. Robí sa po 15 lekciách, teda v polovici jazykového stupňa.

  Achievement Test (Test úspešnosti): Hodnotí vedomosti na konci každého jazykového stupňa. Pozitívny výsledok svedčí o tom, že máte dostatočné vedomosti a postupujete do vyššieho stupňa.

  facebook
  twitter
  Social Media
  spacer
  facebook
  spacer
  twitter
  spacer
  blog