• Nitra - Zlaté Moravce
 • Europe

  Aktuálne

  Read more ...

  Placement Tests

  placement

  Get an assessment of your language skills or simply practice for fun!

  Read more ...

  Online Learning

  iOL

  To inlingua Online Learning

  Read more ...

  Exercise of the week

  exercise

  Do you know a seven letter word for fun? Check your English regularly

  Read more ...

  inlingua Abroad

  Abroad

  Immerse yourself in a language and its culture. Find the right solution with inlingua.

  Read more ...

  inlingua International

  One of the world's leading language training organization with centers all over the world.

  Read more ...

  inlingua Penpals

  Practice your language skills while you make new friends all over the world.

  Read more ...

  Názory

  Read more ...

  Všeobecný program

  facebook

  Mnohojazyčnosť nie je v súčasnosti luxus, ale potreba. Znalosti cudzích jazykov dodávajú v dnešnej dobe ekonomického rastu vášmu profesijnému životopisu kvalitu. inlingua GPP je určený všetkým, ktorí chcú aktívne ovládať cudzí jazyk vo všetkých typoch kontextov a v rôznych situáciách. Naše vyučovanie „krok za krokom“ a nepretržitá kontrola sú zárukou účinného a príjemného učenia sa.

  Tento program zahŕňa okrem iného aj tieto témy:

  • Pýtanie sa na smer
  • Komunikácia v bežných situáciách
  • Opis zážitkov
  • Vyjadrenie názorov a plánov
  • Plynulá komunikácia v rôznych situáciách
  • Efektívne využívanie jazyka na sociálne, akademické a profesionálne účely
  • Rozlíšenie drobných odchýlok vo význame

  Počas štúdia inlingua GPP programu bude Vaše napredovanie neustále sledované a hodnotené. Na konci každej úrovne študent napíše Achievement Test (Test jazykovej úrovne), ktorý objektívne zhodnotí stupeň dosiahnutých vedomostí. Program, učitelia a materiál spolu zaručujú vysokú úroveň vyučovacích hodín a zachovanie kvality v sieti inlingua po celom svete.

  Metóda a materiál inlingua sú zamerané na rozvoj všetkých štyroch jazykových zručností so špeciálnym dôrazom na hovorenie. Sú starostlivo zostavené, aby vytvárali tzv. „bloky“ (pevne nadobudnuté vedomosti) v napredovaní. Každá nová vedomosť stavia na už dobre známej predchádzajúcej vedomosti a nadväzuje na ňu.

  Nasledovný diagram znázorňuje stupne inlingua:

   

  facebook
  twitter
  Social Media
  spacer
  facebook
  spacer
  twitter
  spacer
  blog