• Nitra - Zlaté Moravce
 • Europe

  Aktuálne

  Read more ...

  Placement Tests

  placement

  Get an assessment of your language skills or simply practice for fun!

  Read more ...

  Online Learning

  iOL

  To inlingua Online Learning

  Read more ...

  Exercise of the week

  exercise

  Do you know a seven letter word for fun? Check your English regularly

  Read more ...

  inlingua Abroad

  Abroad

  Immerse yourself in a language and its culture. Find the right solution with inlingua.

  Read more ...

  inlingua International

  One of the world's leading language training organization with centers all over the world.

  Read more ...

  inlingua Penpals

  Practice your language skills while you make new friends all over the world.

  Read more ...

  Názory

  Read more ...

  Registrácia študenta

  facebook


  Nižšie prosím vyplňte všetky údaje pre registráciu.
  Telefónne číslo musíte vyplniť vo formáte +421…….

  Odoslaním registrácie súhlasíte s Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie jazykových služieb v inlingua Nitra.

  Všeobecné podmienky pre poskytovanie jazykových služieb v inlingua Nitra.
  1./ Miesto výučby bude stanovené po dohode so študentom. Vyučovanie prebieha v priestoroch inlingua Nitra alebo vo Vašej firme.
  2./ Podmienky platieb:
  Kurz je možné uhradiť v hotovosti priamo v inlingua Nitra alebo bankovým prevodom na účet (č. ú. Vám na požiadanie pošleme emailom). Poplatok za kurz sa platí vopred. Ako VS uveďte dátum narodenia v tvare ddmmrrrr a do poznámky uveďte: JAZYKOVY KURZ_MENO PRIEZVISKO.
  Pri individuálnej výučbe je potrebné uhradiť minimálne 10 vyučovacích hodín vopred. Peniaze za jazykový kurz zaplatené či už v hotovosti alebo na účet sa nevracajú.
  3./ Náhrada za zrušené hodiny:
  inlingua Nitra garantuje náhradu hodín zo strany inlingua Nitra. Tieto hodiny budú odučené v náhradnom termíne. V prípade individuálnej výučby je možné nahradiť aj hodinu zrušenú zo strany študenta a to vtedy, ak bola táto skutočnosť nahlásená vopred. Nahlásiť ju je potrebné:
  a / v prípade hodín, ktoré prebiehajú do 15.00, deň vopred do 18.00, príp. do 19,30 priamo u lektora alebo na tel. č. 0907/ 050 255
  b / v prípade hodín, ktoré prebiehajú poobede od 15.05, štyri hodiny pred začatím vyučovania
  Nárok na náhradu zameškanej hodiny však nemá študent, ktorý navštevuje skupinový kurz a nezúčastní sa vyučovania.
  4./ Jazyková škola inlingua Nitra si vyhradzuje právo na zmenu trvania vyučovacej hodiny a to:
  hodiny zo 45min podľa počtu študentov nasledovne:
  a) ak v kurze zostanú 3 študenti, zmení sa čas zo 45 min na 30 min
  b) ak v kurze zostanú 2 študenti, zmení sa čas zo 45 min na 20 min
  c) ak v kurze zostane 1 študent, kurz zanikne a študentovi budú vrátené peniaze za neodučené hodiny.

  Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti inschool Slovakia. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy spoločnosti inschool Slovakia v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. O ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 odst. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.


  Ak už máte MyCat účet prosím prihláste sa tu.

  facebook
  twitter
  Social Media
  spacer
  facebook
  spacer
  twitter
  spacer
  blog